Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

19/03/2018 11:21:06

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Recull de tràmits: obres, sacs de runa, reagrupament

 

Obres

Llicències d'obres i comunicacions prèvies:

En funció del tipus d'obres que vulguem fer, haurem de sol·licitar llicència d'obres o simplement comunicar-ho a l'Ajuntament perquè resti assabentat.

Llicències d'obres i comunicacions prèvies


 

Comunicació prèvia de primera ocupació:

Comunicació que fa la persona titular de la llicència d'obres a l’Ajuntament i que permet verificar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova construcció.

Comunicació prèvia de primera ocupació:


 

Ocupació de la via pública amb sacs de runa:

Sol·licitud de permís d'utilització de la via pública per a la col·locació de sacs de runa.

Ocupació de la via pública amb sacs de runa:

 

Les persones

Informe d'habitatge per al reagrupament familiar:

Un reagrupament familiar és un tràmit que poden realitzar totes les persones que tenen el permís de residència i treball, és a dir, que tinguin un número d'identificació d'estrangers (NIE).

Informe d'habitatge per al reagrupament familiar:

 

Gestió d'impostos i tributs

Canvi de titularitat de l'impost de bens immobles:

Tramitació que es fa quan una persona compra un immoble, per tal de modificar les dades de titularitat de l'impost de béns immobles.

Canvi de titularitat de l'impost de bens immobles:


 

Liquidació de plusvàlua:

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es genera com a conseqüència de la transmissió d'un bé immoble. Té caràcter obligatori.

Liquidació de plusvàlua:

 

Urbanisme

Certificat d'aprofitament urbanístic:

Tramitació necessària per obtenir un certificat d'aprofitament urbanístic d'una finca concreta o sector del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

Certificat d'aprofitament urbanístic:


 

Certificat d'obra nova antiga (certificat d'antiguitat):

Document necessari per elevar a escriptura pública la declaració d'obra nova referida a un edifici antic, amb la finalitat d'inscriure en el Registre de la Propietat qualsevol tipus de béns immobles que no estiguin donats d'alta en el registre.

Certificat d'obra nova antiga (certificat d'antiguitat):


 

Informe urbanístic previ:

L'objecte d'aquest procediment és obtenir informació urbanística de qualsevol finca o sector del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

Informe urbanístic previ:

El carrer

Ocupació de la via pública derivada de la realització d'obres:

Autorització necessària per poder ocupar puntualment un espai a la via pública amb motiu de la càrrega i descàrrega de materials per obres.

Ocupació de la via pública derivada de la realització d'obres:


 

Ocupació de la via pública per mudances:

Autorització necessària per poder ocupar puntualment un espai a la via pública amb motiu de la càrrega o descàrrega de mobles i estris domèstics derivats d’una mudança.

Ocupació de la via pública per mudances:


 

Ocupació de la via pública amb contenidors de ferro:

Autorització necessària per poder ocupar la via pública amb un contenidor amb capacitat superior als 1,5 m3 amb la finalitat de dipositar runa d’obra o desmantellament.

Ocupació de la via pública amb contenidors de ferro:

 

Link to ObjectExecute action