Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

28/05/2017 10:31:49

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Registre

Contingut de la pàgina

Registre

Per tal de poder efectuar aquesta operació heu de tenir en compte les següents indicacions:

Per registrar un nou nom d'usuari:

  1. Ha de tenir una longitud mínima de 4 caràcters.
  2. No pot incloure espais.

Per registrar la paraula de pas:

  1. Ha de tenir una longitud mínima de 6 caràcters.
  2. Ha de incloure tant caràcters com números.
Nom d'usuari:
Nom i cognoms:
Paraula de pas:
Repeteix la paraula de pas:
Jump to ObjectExecute action