Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

25/05/2017 05:09:08

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Estudis demogràfics

Contingut de la pàgina

Estudis demogràfics de Sant Feliu de Llobregat

L’evolució demogràfica té una incidència directa sobre els aspectes econòmics, socials i culturals de qualsevol territori. Per aquest motiu l’existència d’aquests estudis demogràfics: una descripció quantitativa de les poblacions i un estudi matemàtic dels seus moviments. Així doncs els documents permeten conèixer el passat demogràfic més recent i l'actual fotografia de la població de Sant Feliu de Llobregat, tant pel conjunt del municipi com el seu detall per barris i parcel·les.

S’ha utilitzat l’eina del visor per a la realització dels diferents mapes temàtics, presents al web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Els diversos mapes presents a l’estudi demogràfic són de tipus dinàmics i, per tant, estan actualitzats dia a dia en funció del padró continu de Sant Feliu de Llobregat, però el què es veu plasmat a l’estudi són imatges estàtiques.

Els estudis estan organitzats en tres grans parts:

1. Introducció

Ens mostra unes primeres dades generals de la població en relació al territori de Sant Feliu de Llobregat i un plànol del casc urbà on hi trobem delimitats els barris, principal àmbit de detall de les dades de l'estudi, i els districtes.

2. Descripció de la població

És la part més extensa del document i aquí es troben les característiques de la població respecte vuit fenòmens: l'evolució, l'estructura per edats i sexes, la naturalesa, el moviment natural, el moviment migratori, l'educació, l'activitat i els habitatges i llars. Al principi de cada bloc hi ha una breu explicació dels continguts i tot seguit es mostren les taules i gràfics que contenen la informació.

3. Taula dels principals indicadors

S’hi mostren els principals indicadors calculats en aquest estudi, a tall de resum, la qual cosa permet situar les característiques de la població de Sant Feliu de manera ràpida i general.

Jump to ObjectExecute action