Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

19/02/2018 10:59:21

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Impostos, taxes i preus públics

Calendari fiscal

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles (IBI)

Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Plusvàlua

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre construccions instal·lacions i obres(ICIO)

Taxes

Preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Enllaços d'interès

Link to ObjectExecute action