Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/01/2018 07:34:34

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Serveis de formació i educació

Dades informatives
Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de Sant Feliu de Llobregat és el servei municipal d'informació i gestió del procés d’escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària sostinguts amb fons públics. Es tracta d’un instrument de col·laboració que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el Departament d'Educació de l’Ajuntament de Sant Feliu van constituir l’any 2005.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per:

  • Informar-vos de l’oferta educativa de la ciutat.
  • Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
  • Obtenir informació del que s'ha de fer per sol·licitar una plaça.
  • Conèixer els criteris de baremació.
  • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.

Principals funcions de l’OME:

  • Inscripció i tramitació del centre escolar per a tots aquells alumnes nouvinguts, una vegada hagi començat el curs.
  • Informar les famílies i l'alumnat de l'oferta educativa dels centres de Sant Feliu de Llobregat.
  • Supervisar el procés d'admissió de l'alumnat i vetllar pel compliment de les normes que el regulen mitjançant la comissió d’escolarització.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

De dilluns a divendres, de 8 a 14 h

936858002
Més informació:

El període de preinscripció i matrícula es convoca des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A l'apartat del web campanya d'escolarització podreu trobar informació sobre les dates previstes per al curs 2017-2018 i notícies relacionades.

Durant tot el curs escolar, un cop finalitzat el període de preinscripció, des de l'OME es fa un acompanyament en el procés per sol·licitar un canvi de centre docent dins de la ciutat per canvi de domicili o altres circumstàncies excepcionals (matrícula viva).
 
Per fer qualsevol preinscripció, al marge de la documentació oficial que es determini, cal aportar fotocòpia del document identificatiu del pare, mare o tutor/a de l'infant i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
 
 

Llocs on es realitza
iconrelCase.title
>
Link to ObjectExecute action