Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

17/03/2018 15:42:46

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Bases específiques procés de selecció d'un/a tècnic/a d'orientació laboral, projecte UBICAT. (G2332018000001)

Data de constitució del Tribunal: dijous 22 de març a les 9 hores

Data prova de català: dijous 22 de març a les 12 hores

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir del procés de selecció d'un/a Tècnic/a d'Orientació laboral, projecte UBICAT.
Decret de nomenament del Tribunal i aprovació del llistat d'admesos i exclosos i convocatòria prova de català del procés de selecció d'un/a tècnic/a d'orientació laboral en el marc del projecte UBICAT.
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior d'Educació (G2332017000004)

Data prova teòrica (tercera prova): dimarts 10 d'abril a les 10.30 hores

Bases procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior d'Educació. A1, amb creació de Borsa.
Correcció d'errada de les bases específiques pel concurs - oposició, en torn lliure per la cobertura interina i fins la cobertura definitiva d'una plaça en règim funcionarial del lloc de treball de Tècnic/a Superior, Grup A1, del Departament d'Educació i Infància, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb creació de borsa.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres tribunal, data constitució i data primera prova del procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior Educació. A1, amb creació de Borsa.
Correcció d'errada del Decret de nomenament del Tribunal i aprovació del llistat d'admesos i exclosos i convocatòria de la prova de català del concurs-oposició per la cobertura interina i fins la cobertura definitiva d'una plaça en règim funcionarial del lloc de treball de Tècnic/a Superior, Grup A1, del Departament d'Educació i Infància, amb creació de borsa.
Acta I Tècnic Superior Educació A1 - Constitució del Tribunal i calendari de la tercera i quarta prova
Rectificació Acta I- Tècnic Superior Educació A1
Procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'Orientació i Inserció Laboral. (CPPS2017000028)

Acta II i final del procés selectiu

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir el procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'Orientació i Inserció laboral, amb creació de borsa.
Llistat aspirants convocats procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'Orientació i Inserció laboral, amb creació de borsa.
Acta 1 del procés selectiu
Acta II i final de procés selectiu
12345
Link to ObjectExecute action