Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

18/02/2018 12:01:58

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior d'Educació (G2332017000004)

Constitució Tribunal: Dijous, 22 de febrer de 2018, a les 12:00 hores.

Prova de català: Dilluns, 26 de febrer de 2018, a les 12:00 hores.

Bases procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior d'Educació. A1, amb creació de Borsa.
Correcció d'errada de les bases específiques pel concurs - oposició, en torn lliure per la cobertura interina i fins la cobertura definitiva d'una plaça en règim funcionarial del lloc de treball de Tècnic/a Superior, Grup A1, del Departament d'Educació i Infància, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb creació de borsa.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres tribunal, data constitució i data primera prova del procés de selecció d'un/a Tècnic/a Superior Educació. A1, amb creació de Borsa.
Bases específiques procés de selecció d'un/a tècnic/a d'orientació laboral, projecte UBICAT. (G2332018000001)

Obert termini presentació instàncies des del dia 2 de febrer.

Publicat al BOPB el 13 de febrer de 2018.

Publicat al DOGC el 14 de febrer de 2018.

Data finalització termini presentació instàncies el proper dia 19 de febrer de 2018. 

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir del procés de selecció d'un/a Tècnic/a d'Orientació laboral, projecte UBICAT.
Procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'Orientació i Inserció Laboral. (CPPS2017000028)

Acta II i final del procés selectiu

Bases específiques i convocatòria que hauran de regir el procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'Orientació i Inserció laboral, amb creació de borsa.
Llistat aspirants convocats procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'Orientació i Inserció laboral, amb creació de borsa.
Acta 1 del procés selectiu
Acta II i final de procés selectiu
12345
Link to ObjectExecute action