Transparència i dades obertes

21/02/2018 18:31:43

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Transparència i dades obertes

L'Ajuntament obert - Transparència i dades obertes

Dades informatives
Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit en els següents casos:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Si la informació te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
 • La informació relativa als menors d’edat , el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.

Com es pot accedir a la informació pública?

 • Mitjançant aquest web es pot accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. En el Portal de Transparència podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.
 • Quan la informació a la que es vol accedir no està publicada en el web municipal es pot sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Què es pot sol·licitar?

Es pot demanar tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que l'Ajuntament té com a conseqüència de la seva activitat o en l'exercici de les seves funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la sol·licitud.  

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació serà lliurada en la manera i el format que se sol·liciti.

Com es fa?

Es pot fer per Internet a través del tràmit en línia d'aquesta mateixa pàgina o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Es pot fer també per correu postal enviant a l'OAC la instància de sol·licitud específica. Aquesta instància s'haurà de fer servir també en el cas de presentar-la a través d'una altra administració (finestreta única).

Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Accés a la informació pública webAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action