Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

30/04/2017 16:53:06

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Dades Seu electrònica i suport

Seu electrònica

Seu electrònica

Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Contingut de la pàgina

Dades Seu electrònica i suport

1. Dades de la seu electrònica:

2. Política de protecció de dades de caràcter personal:

Tota la informació que es recull a www.santfeliu.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

A la pàgina de Tràmits municipals se sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquets drets, la persona interessada pot dirigir-se a:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h

3. Signatures admeses en la tramitació electrònica

Les que valida l'Agència Catalana de Certificació (CATCert):

  • El DNI electrònic. A Sant Feliu el podeu obtenir a la comissaria de la Policia Nacional (c. Carreteres, 9). Podeu demanar cita prèvia a www.citapreviadnie.es o al 902 247 364.
  • L'idCat. És un identificador digital reconegut emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Per obtenir-lo teniu 2 opcions (és gratuït):
  • Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  

Altres sistemes de signatura electrònica que permetin garantir la seguretat i la integritat en la identificació i l'acreditació de la voluntat dels ciutadans/es, d'acord amb el principis recollits a l'Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica.

Progressivament s'aniran incorporant més tràmits amb aquest sistema d'identificació.

Jerarquia d'entitats de certificació

4. Validació de documents

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda, és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

5. Normativa reguladora de les eines de tramitació electrònica a l'Ajuntament

6. Suport a persones usuàries de la seu electrònica

 

Jump to ObjectExecute action