Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

14/12/2017 10:49:06

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica

Seu electrònica

Oferta pública d'ocupació

Oferta pública d'ocupació

Contingut de la pàgina

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a AODL d'Innovació, Ocupabilitat i Emprenedoria, amb creació de borsa. (CPPS2017000015)

Procés finalitzat. Publicada diligència amb els resultats.

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local d'Innovació, Ocupabilitat i Emprenedoria en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Sant Feliu 2.0 (20), amb creació de borsa.
Decret admesos, data constitució tribunal i dates proves procés de selecció d'un/a Tècnic/a d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local d'Innovació, Ocupabilitat i Emprenedoria en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Sant Feliu 2.0 (20), amb creació de Borsa.
Diligència informe del desenvolupament del procés de selecció d'un/a Tècnic/a d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local d'Innovació, Ocupabilitat i Emprenedoria en l'àmbit d'acutació de l'Oficina Sant Feliu 2.0 (20), amb creació de Borsa.
Procés de selecció d'un/a Tècnic/a AODL de Dinamització Agroecològica, amb creació de borsa. (CPPS2017000016)

Procés finalitzat. Publicada diligència amb els resultats.

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de Dinamització Agroecològica, amb creació de borsa.
Decret admesos, data constitució tribunal i proves pel procés de selecció d'un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de Dinamització Agroecològica, amb creació de borsa.
Diligència informe desenvolupament procés de selecció d'un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de Dinamització Agroecològica, amb creació de borsa.
Procés de selecció per cobrir el lloc de treball de Cap de Comunicació. (G2332017000006)

Publicada diligència amb les valoracions finals. 

Bases i convocatòria reguladores del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
Decret admesos i exclosos, nomenament membres i assessors de la Comissió de Valoració, dates constitució, prova de català i defensa de la memòria del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
Diligència valoració presentació i defensa memòria, procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
Diligència informe resultat final del procés de selecció de Cap de Comunicació, per personal eventual directiu.
12345
Link to ObjectExecute action