Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

26/02/2018 04:52:15

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Menú lateral Aquest web

Accessibilitat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té el compromís de fer accessibles per a tothom tots els continguts d’aquest web i es treballa per assolir el nivell AA d'Accessibilitat de la Norma UNE139803:2012. Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web (0,5 MB), una norma aprovada al juliol de 2012 que estableix els requisits d'accessibilitat per als continguts web equivalent a les WCAG 2.0.

Per tot això el web s’ha dissenyat amb la intenció que sigui compatible amb el màxim nombre de navegadors possibles. Si teniu el navegador Microsoft Internet Explorer, seria recomanable que fos la versió 7.0 o superior.

Per una millor navegació la pantalla més adequada és la de 1024 x 768. Cal tenir activada l'opció CSS.

Aquest web conté documents en format PDF. Per visualitzar arxius d'aquest tipus proposem els programaris gratuïts: Adobe Acrobat Reader o Foxit Reader (web en anglès)Si tot i això teniu problemes per visualitzar algun document envieu-nos un missatge de correu electrònic a accessibilitat@santfeliu.cat i us els proporcionarem en un altre format que us vagi millor. Disculpeu les molèsties.

Enllaços a altres webs:

En aquest web es poden trobar enllaços a altres pàgines webs de tercers mitjançant enllaços i imatges. L'Ajuntament podrà eliminar aquests enllaços, en qualsevol moment, i en especial, si entén que els seus continguts poden ser obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits. Els esmentats enllaços s'ofereixen únicament per a la seva comoditat, sense que impliquin cap recomanació per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no es responsabilitza d'examinar o avaluar llocs webs aliens, ni assumeix responsabilitat respecte al funcionament, actuacions, continguts, productes o serveis d'aquests llocs web. Per això, els usuaris i usuàries han d'analitzar detingudament les corresponents condicions generals, les polítiques sobre tractament de dades personals i clàusules de reserva de drets de propietat industrial i intel·lectual operatives en els esmentats llocs web.

Millora continua, propostes i suggeriments:

En la mesura que els canvis sobre els continguts del web són constants, hi ha un procés de millora contínua per garantir el compliment dels requisits d’accessibilitat d’aquests continguts. Així, per tal de verificar el compliment de l’accessibilitat dels continguts web es fan servir eines d’anàlisis de l’accessibilitat, com ara el TAW del CTIC Centro Tecnológico o l’eina TENON.

Si teniu algun suggeriment o aportació de millora sobre l'accessibilitat ens el podeu fer arribar per correu electrònic a l'adreça accessibilitat@santfeliu.cat o a través del formulari següent: ajuda'ns a millorar

Link to ObjectExecute action