Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

12/12/2017 15:21:55

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Sanitaris

Equipaments

Equipaments

Sanitaris

Sanitaris

Contingut de la pàgina

Identificació
Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA)
El CREDA és un servei educatiu específic de suport als centres educatius en l'adequació a les necessitats especials de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

La seva composició és multidisciplinar i està format per logopedes, psicopedagoga especialitzada en audició, llenguatge i comunicació, i audioprotesista. És un Servei del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Situació
descandmap
Pl. Ferrer i Guàrdia 0001 BX (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
Link to ObjectExecute action