Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

26/04/2017 13:52:35

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Dades obertes

Seu electrònica

Seu electrònica

Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Contingut de la pàgina

Informació pública per a la reutilització (dades obertes)

Qualsevol ciutada o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis. Aixo també permet que l'administracio pública millori en transparencia i govern obert, alhora que fomenta la generacio de riquesa mitjancant una gestio intel·ligent dels recursos (govern intel·ligent).

Accés al Catàleg de dades obertes de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Jump to ObjectExecute action