Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

24/03/2018 03:09:47

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Planejament vigent

Seu electrònica - Planejament vigent

 
21/07/2016 Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la modificació de les alineacions en planta baixa i tipologia de les darreres plantes de les unitat B9 i B10 del carrer Josep Tarradellas del 3 al 21 del Text Refós de la Modificació Puntual de PGM en el sector de Sant Feliu Sud

El present Pla de Millora Urbana té com a antecedent el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità (PGM) del sector Sant Feliu Sud, que va ser aprovada definitivament el 15 de gener de 2003.

L'objectiu és modificar les alineacions en planta baixa i la tipologia de les darreres plantes de les unitat B9 i B10 de la Modificació Puntual del PGM del sector de Sant Feliu Sud (Bon Salvador).

15/09/2017 Aprovació inicial del document de modificació del Pla Especial del Catàleg per a la inclusió de la Catedral de Sant Feliu de Llobregat i declaració com a Bé Cultural d'Interès Local.

El document, redactat pels serveis tècnics municipals, té com a objectiu efectuar la Declaració de Bé Cultural d'Interés Local per part de l'ajuntament i la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i del Catàleg de Sant Feliu de Llobregat per a la inclusió de la Catedral de Sant Feliu així com la creació d'una nova fitxa en la qual s'estableixi la seva catalogació i el tipus d'actuació sobre l'element catalogat de la Catedral.

27/04/2017 Aprovació de la declaració de la catedral de Sant Feliu com a Bé Cultural d'Interès Local

La declaració de la catedral de Sant Feliu com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) es tramita juntament amb el planejament de modificació del pla especial del catàleg als efectes d'introduir com una nova fitxa que reculli com a element protegit el BCIL de la catedral de Sant Feliu.

25/01/2018 Aprovació inicial del document relatiu al pla especial urbanístic a la finca de Can Canaris

El present pla especial plurimunicipal té per objecte definir un àmbit de planejament per a la delimitació i concreció d'usos a la finca Can Canaris i fomentar la restauració i rehabilitació de l'edificació tradicional per tal de justificar l'interès públic de manteniment i conservació de les edificacions tradicionals catalogades concretant els aprofitaments urbanístics per a donar viabilitat econòmica al conjunt.

09/10/2017 Aprovació del document de la modificació puntual del pla especial d'espais lliures i equipaments comunitaris de Can Calders

El document, presentat a l'Ajuntament per la Comunidad Islámica de Sant Feliu de Llobregat, consisteix en la modificació puntual del pla especial d'espais lliures i equipaments comunitaris de Can Calders, a les parcel·les del carrer Joaquim Monmany, núm. 12-28, per a l'ampliació dels usos admesos amb l'ús religiós.

1234
Link to ObjectExecute action