Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

30/04/2017 10:57:48

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Els meus tràmits

Seu electrònica

Seu electrònica

Els meus tràmits

Els meus tràmits

Contingut de la pàgina

Tràmit 748943: Consultes, queixes, suggeriments i propostes: Dades identificació(30/04/2017)Sortir

Formulari de contacte (suggeriments, consultes, queixes i propostes)

Amb aquest tràmit podeu comunicar a l’Ajuntament:

  • Incidències o reclamacions sobre serveis, actuacions o decisions municipals.
  • Preguntes o dubtes sobre la informació publicada en aquest web, o errades que hi heu localitzat.
  • Propostes d’actuació o millora.

Ompliu les dades i feu clic en següent per enviar el formulari

Motiu del missatge:

Fer un suggeriment

Fer una queixa

Fer una consulta

Fer una proposta

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu reglament de desenvolupament, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió, i posterior notificació de l'estat o resolució d'aquesta comunicació. El Responsable del fitxer és l'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Plaça de la Vila, 1 - Tel. 93 685 80 01).

Jump to ObjectExecute action