Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

30/04/2017 07:10:28

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Impostos, taxes i preus públics

Contingut de la pàgina

Impostos, taxes i preus públics

Calendari fiscal

Criteris generals dels procediments de recaptació:

Impostos:

Impost de béns immobles (IBI)

Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

Plusvàlua

Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre construccions instal·lacions i obres(ICIO)

Taxes

Preus públics

Multes de circulació i sancions

Normativa aplicable

Enllaços d'interès

Jump to ObjectExecute action