Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

24/02/2018 19:17:19

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Directori de Serveis
Habitatge

Directori de Serveis - Habitatge

Dades informatives
Borsa de lloguer social d'habitatges

Servei de mediació totalment gratuït entre les persones propietàries d'habitatges buits i els possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.

Ofereix:

  • Informació, orientació i assessorament jurídic i tècnic en matèria de lloguer.
  • Gestió de la borsa de pisos en lloguer i tramitació dels ajuts del lloguer.
  • Aporta confiança a persones propietàries i llogateres, garantint el cobrament del lloguer, així com un bon ús dels habitatges.

Dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h; dimecres i divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'estiu: de l'1 al 31 de juliol i de l'1 al 15 de setembre, de 8 a 15 h (agost, tancat).

936858007
Més informació:

S'atribueixen rendes de lloguer per sota dels preus de mercat i es cerca l'habitatge més adient per a cada unitat de convivència. S'assigna l'habitatge a la persona sol·licitant que millor s'hi adapti tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, així com la relació entre la superfície de l'habitatge o el nombre d'habitacions i la seva composició familiar. També es garanteix el seguiment de tots els contractes vigents, vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

La borsa també ofereix un servei de mediació per al lloguer o la hipoteca.

En aquest enllaç es poden consultar els pisos disponibles del servei a Sant Feliu.

Llocs on es realitza
iconrelCase.title
>
Link to ObjectExecute action