Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

21/02/2018 18:31:04

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Tauler edictal únic (TEU)

Informació general

El dia 1 de juny de 2015 van entrar en vigor les previsions contingudes a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, per configurar el Tauler edictal únic (TEU), a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A partir d'aquesta data, els anuncis de notificació realitzats per qualsevol administració pública quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé intentada aquesta, no s'hagués pogut practicar, s'han de publicar necessàriament en el BOE.

Amb aquesta mesura, qualsevol persona física o jurídica pot conèixer si té alguna notificació pendent de l'administració consultant el Tauler edictal únic (TEU) de la seu electrónica de l'Agència Estatal BOE.

En el cas de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, aquests anuncis es publicaran també simultàniament al tauler electrònic d'anuncis i edictes (e-tauler).

Link to ObjectExecute action