Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

29/04/2017 15:25:05

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Hipermapa

Coneix la ciutat

Coneix la ciutat

Contingut de la pàgina

Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya

L'hipermapa (Atles electrònic de Catalunya) és l'instrument corporatiu de la Generalitat per presentar a Internet la seva informació georeferenciada d'una forma integrada i sistemàtica.

Aquesta aplicació posa a l'abast de la ciutadania els principals serveis, la dinàmica socioeconòmica i la planificació territorial, a la vegada que permet visualitzar tots els racons del territori amb la seva realitat detallada.

L'aplicació permet consultar:

Cartografia de base: Ortofotomapes, mapes topogràfics i límits administratius.
Continguts temàtics: Serveis, actuacions al territori i dades socioeconòmiques.
Cerca per topònim (63.000 topònims), municipis i comarques.

Imatge de l'hipermapa
Per accedir a l'aplicació feu clic aquí.
Per accedir a la descripció de l’aplicació i documentació feu clic aquí.
 
Jump to ObjectExecute action