Transparència i dades obertes

28/04/2017 00:38:03

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Formulari de suggeriments

L'Ajuntament obert

Formulari de suggeriments

Formulari de suggeriments

Contingut de la pàgina

Tràmit 748228: Consultes, queixes, suggeriments i propostes: Dades identificació(28/04/2017)Sortir

Formulari de contacte (suggeriments, consultes, queixes i propostes)

Amb aquest tràmit podeu comunicar a l’Ajuntament:

  • Incidències o reclamacions sobre serveis, actuacions o decisions municipals.
  • Preguntes o dubtes sobre la informació publicada en aquest web, o errades que hi heu localitzat.
  • Propostes d’actuació o millora.

Ompliu les dades i feu clic en següent per enviar el formulari

Motiu del missatge:

Fer un suggeriment

Fer una queixa

Fer una consulta

Fer una proposta

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu reglament de desenvolupament, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió, i posterior notificació de l'estat o resolució d'aquesta comunicació. El Responsable del fitxer és l'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Plaça de la Vila, 1 - Tel. 93 685 80 01).

Jump to ObjectExecute action