El Consistori

22/01/2018 23:25:23

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Retribucions, funcions i currículms de directius o càrrecs de confiança

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 16 de juliol de 2015, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, nomenat a proposta de l’Alcaldia, i subjecte a les causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació.

El Ple va nomenar a la Sra. Àngels Salas Alonso com a Gerent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El personal eventual directiu depenent de Gerència, se selecciona mitjançant un procés selectiu en què concorren els principis de mèrit, capacitat, publicitat i amb criteris d’idoneïtat:  

  • Sr. Rafael Bellido Càrdenas, Director de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica
  • A partir de l'1 de març de 2016 s'incorpora la Sra. Raquel Gil Eiroá com a Directora de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials.

Transitòriament, i fins que es desenvolupi el procès selectiu corresponent, el Ple va nomenar:

El personal eventual directiu cessarà automàticament quan es produeixi el cessament o l’expiració del mandat de l’autoritat que els va nomenar.

 

Link to ObjectExecute action