Informació i atenció ciutadana

19/04/2014 13:57:52

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Informació i atenció ciutadana

Camí de navegació

Contingut de la pàgina

Atenció ciutadana
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)És un servei integral d'atenció personalitzada.
Assessoria jurídica per a persones immigradesInformació a la població nouvinguda, als treballadors estrangers i als empresaris relacionada amb el Reglament d’Estrangeria.
Línia 900Telèfon gratuït per al manteniment de la ciutat: 900 666 685.
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)Informa, orienta i assessora sobre l'exercici dels drets i deures dels consumidors.
Oficina de Serveis Ambientals (OSA)Servei que dinamitza, coordina i fa el seguiment de l’Agenda 21 local. Es tracta d’un espai obert a la ciutadania i a totes les entitats, centres educatius, comerços i empreses de Sant Feliu que estiguin interessats en el medi ambient i la sostenibilitat.
Oficina tècnica d'urbanismeAtenció i informació de seguiment d'expedients d'obres, planejament, activitats i disciplina urbanística.
Punt d'Informació Cadastral (PIC)Oficina autoritzada per la Direcció General del Cadastre on la ciutadania pot accedir a la informació cadastral i obtenir certificats de titularitat de béns immobles.
Punt d'informació de mediació familiarRecurs al servei de la ciutadania per afavorir una gestió constructiva dels conflictes.
Borsa d'habitatge de lloguer socialServei de mediació gratuït entre les persones propietàries d'habitatges buits i els possibles llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.
Punt d'Informació Juvenil (PIJ)Ofereix informació, assessorament i orientació sobre diferents temes d'interès (treball, habitatge, viatges, activitats...) adreçats als joves.
Serveis d'informació del Centre Can MaginàsServeis i programes de formació i ocupació. Serveis a empreses, autoocupació i comerç.
Servei d'Informació i Atenció per a Dones (SIAD)Assessorament en temes legals, suport psicològic, atenció en casos de maltractaments, informació sobre serveis i recursos.
Servei de primera acollida o d'atenció immediataInforma, orienta i assessora les persones que pateixen alguna dificultat social.
Servei del cementiri municipalAtenció ciutadana del servei del cementiri per part de la concessionària adjudicatària de la seva gestió.