Consistori i govern

23/05/2015 12:16:39

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Junta de Govern Local

Contingut de la pàgina

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 7 regidors o regidores. Celebra les sessions els dimarts no festius de l'any, a excepció del mes d'agost. Si el dimarts és festiu, se celebra el dia posterior hàbil.

La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d'aquelles altres que l'alcalde o el ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen, amb la determinació i ordre de substitució dels tinents o tinentes d'alcaldia:

Alcalde:

Logo ICV-EUiA + ISF

Tinences d'alcaldia:

Logo Convergència i Unió

1

Logo ICV-EUiA + ISF

2

Logo Convergència i Unió

3

Logo ICV-EUiA + ISF

 

4

Regidors/es:

Logo ICV-EUiA + ISF

 

Logo ICV-EUiA + ISF

 

Logo ICV-EUiA + ISF