Consistori i govern

20/12/2014 13:09:53

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Convocatòries Ple

Ajuntament

Ajuntament

Contingut de la pàgina

Convocatòries Ple

La convocatòria de les sessions ordinàries es notifiquen a cada regidor o regidora amb una antelació de 2 dies hàbils. Les convocatòries de les sessions amb esment dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, i expressió de la data, hora i lloc de celebració, es notifiquen a les entitats ciutadanes  i al cap de premsa municipal, a fi i efecte de fer-ne la màxima difusió.
Títol:
Contingut:
Resultats: de 1 a 10 de 117
TítolURLMida
18/12/2014257.96 KB
27/11/2014257.79 KB
30/10/2014289.52 KB
25/09/2014264.63 KB
29/07/2014276.00 KB
26/06/2014273.88 KB
29/05/2014291.13 KB
29/04/2014285.93 KB
11/04/2014227.26 KB
27/03/2014252.73 KB