Consistori i govern 2011-2015

05/09/2015 14:14:00

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Convocatòries Ple

Ajuntament

Ajuntament

Contingut de la pàgina

Convocatòries Ple

La convocatòria de les sessions ordinàries es notifiquen a cada regidor o regidora amb una antelació de 2 dies hàbils. Les convocatòries de les sessions amb esment dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, i expressió de la data, hora i lloc de celebració, es notifiquen a les entitats ciutadanes i a la persona responsable de la comunicació municipal, a fi i efecte de fer-ne la màxima difusió.

Títol:
Contingut:
Resultats: de 1 a 10 de 128
TítolURLMida
30/07/2015245.96 KB
16/07/2015205.24 KB
03/07/2015184.26 KB
30/06/2015178.61 KB
28/04/2015289.38 KB
26/03/2015213.19 KB
26/02/2015262.75 KB
29/01/2015258.45 KB
09/12/2014250.14 KB
02/12/2014256.47 KB
Jump to Object