Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

01/02/2015 06:35:22

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Reglament Orgànic Municipal

Seu electrònica

Seu electrònica

Reglaments

Reglaments

Contingut de la pàgina

Reglament Orgànic Municipal

Aquest reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El present Reglament es basa en criteris d'eficàcia, rapidesa i transparència en l'actuació municipal, per tal que la ciutadania es senti protagonista dels temes públics, contribuint així a aconseguir una ciutat més participativa.

Objectius del Reglament:

  • Regular el règim organitzatiu de l'Ajuntament.
  • Regular el funcionament dels òrgans municipals.
  • Concretar l'estatut dels regidors i regidores, els drets i els deures, el registre d'interessos i la regulació de la participació dels regidors i de les regidores que no formen part de l'equip de govern.
  • Canalitzar la informació i la participació ciutadanes.
  • Determinar aspectes administratius i de procediment de l'administració municipal.

de conformitat amb la potestat que, a aquests efectes, li atorga a l'Ajuntament els articles següents:

 

Versió en PDFVersió en WORDVersió en HTML
Versió PDFVersió Word Versió web