Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

28/03/2017 06:19:38

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Planejament en tràmit OLD

Seu electrònica

Seu electrònica

Planejament urbanístic

Planejament urbanístic

Contingut de la pàgina

Títol:
Contingut:
Resultats: de 1 a 15 de 18
TítolData de modificacióURLMida
Documentació tècnica del projecte executiu de les fases 2a i 3a d'ampliació del cementiri municipal.10/10/20136.80 KB
EDICTE i documentació tècnica del projecte de modificació del Pla de millora urbana de la prolongació c/ Anselm Clavè i proposta de conveni urbanístic. 10/10/20137.61 KB
EDICTE d'aprovació i documentació tècnica del projecte Obres d'arranjament del camí d'accés al riu Llobregat.10/10/20137.56 KB
EDICTE d'aprovació inicial i documentació tècnica del projecte de reparcel·lació àmbit MPGM sector Can Falguera10/10/20137.45 KB
EDICTE: Aprovació inicial modificació base 10.3 de les bases d'actuació sector Can Falguera07/02/201336.30 KB
Aprovació definitiva del Pla Especial d'ordenació urbanística d'infraestructures de radiocomunicació (31.01.2008)10/10/20139.02 MB
Aprovació inicial de la modificació puntual del pla general metropolità a l'àmbit d'ordenació de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu29/12/2010142.05 KB
Conveni urbanístic i documentació tècnica del projecte de modificació Puntual del PGM a l'àmbit d'ordenació de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat10/10/20137.45 KB
EDICTE: Donar conformitat inicial a la proposta de primera delimitació gràfica, memòria justificativa i plànols a escala dels àmbits a incloure en la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del municipi de Sant Feliu de Llobregat27/10/2010122.45 KB
Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Sant feliu de Llobregat10/10/20131.76 MB
EDICTE i documentació tècncia del projecte de modificació puntual del PGMB en un àmbit discontinu entorn de la Riera de la Salut al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat10/10/20138.32 KB
EDICTE: Exposar i Sotmetre a informació pública el document "D'avanç de planejament de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en un àmbit discontinu entorn de la Riera de la Salut"19/05/201050.15 KB
Avanç de modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona (PGMB) en un àmbit discontinu entorn de la Riera de la Salut, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat 10/12/20107.69 KB
Avanç de Planejament per a la modificació puntual del P.G.M. a l'àmbit d'ordenació de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat10/12/20109.83 KB
Documentació tècnica de la Modificacio Puntual del PGM a l'Àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli de Sant Feliu de Llobregat. Àmbit del Torrent del Duc, Ctra. Sànson i Riera de la Salut10/10/20137.36 KB
Jump to ObjectExecute action