Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

25/11/2017 10:37:18

Idioma

Identificació

Inici

Menú superior

Menú principal

Validació de documents

Seu electrònica

Seu electrònica

Validació de documents

Validació de documents

Contingut de la pàgina

Validació de documents

Els documents que podeu verificar en aquesta pàgina tenen signatura electrònica reconeguda, és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

Introdueix la referència electrònica del document:
Exemple:

Imatge d'exemple que mostra un codi de barres assenyalant la referència que caldria introduïr

Link to ObjectExecute action