Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

12/12/2017 03:26:18

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

2.1

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
2a part: Apunts teòrics i jurídics de les polítiques de joventut
 
2.1 Apunts i referències teòriques de les polítiques de joventut
 

Concepte de joventut

El terme joventut ha estat abordat de diferents maneres tant des de les perspectives teòriques, principalment, de la sociologia, l'antropologia i la psicologia, com de les de caràcter més administratives. Aquest fet dificulta la seva conceptualització.

La dimensió jurídica-administrativa fa una conceptualització dels joves segons uns trams d'edat, a partir de la qual les administracions publiques regulen i proposen mesures d'actuació. Aquesta conceptualització prové, de manera general, de les perspectives teòriques anomenades darrerament, però alhora les condiciona, doncs és a partir d'aquesta que s'estipularà el marc d'actuació.

Dins de la teoria sociològica existeix un debat entre dos perspectives que està en la base de l'elaboració de les polítiques actuals de joventut.

D'una banda, està l'enfocament transicional que considera la joventut com una etapa de transició entre la infantesa i la vida adulta. En aquesta perspectiva, de caràcter adultocèntrica, la condició de jove adquireix sentit en funció del que significa ser adult. La joventut és una etapa transicional, "pont" en la qual progressivament es van adquirint els drets i deures propis de la vida adulta.

Les polítiques de joventut anomenades centrals o nuclears, relatives a l'educació, l'ocupació, l'habitatge i la salut estan fonamentades en aquest paradigma.

D'altra banda, hi ha l'enfocament anomenat juvenilista que destaca a la joventut amb un significat autònom, més enllà de la idea de pont entre la infantesa i l'edat adulta. La joventut és una etapa en ella mateixa en la qual els joves serien un grup social sine qua non amb un estil de vida diferent, amb pràctiques i interessos relativament homogenis (envers als infants i als adults).

Les polítiques de joventut que es fonamenten en aquest paradigma són les relatives al lleure (estil de vida i consum), la mobilitat, la participació i la creativitat; i son anomenades polítiques perifèriques. (Casal, 2000) ¹

Més enllà de la contraposició, la dialèctica entre la perspectiva transicional i la juvenilista ha estat una constant en les polítiques de joventut a l'estat espanyol en les últimes dècades.

 


¹ Casal, Joaquim (2000), "Capitalismo informacional, trayectoria sociales de los jóvenes y políticas sobre juventud", en L. Cachón (ed.) Juventudes y empleos: perspectivas comparadas", pp.49-74, INJUVE, Madrid

 

<< anterior 

 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action