Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

15/12/2017 07:21:48

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

2.3

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove, 2012-2016, de Sant Feliu de Llobregat
 
 
 
2a Part: Apunts teòrics i jurídics de les polítiques de joventut
 
2.3 Les polítiques de joventut en l'àmbit municipal
 

Tant en el PNJCAT com en la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya queda recollit el caràcter evolutiu del concepte de joventut cap a la transversalitat i la interdepartamentalitat.

Conjuntament amb l'administració de la Generalitat, els governs locals de Catalunya poden actuar en matèria de joventut en el marc de la Llei de Polítiques de Joventut.

En aquest sentit, els municipis poden exercir un seguit d'activitats complementàries en matèria de joventut com: elaborar plans locals de joventut o altres en matèria de joventut; elaborar diagnosis juvenils municipals estudiant i detectant les necessitats joves dins del seu àmbit territorial; promoure l'emancipació de les persones joves; afavorir la participació dels joves en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural del seu municipi; afavorir i promoure l'associacionisme i la creació de consells locals de joventut; crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de joventut dins el municipi; gestionar les polítiques juvenils com a conseqüència de convenis i altres instruments de col·laboració que subscriguin amb aquesta finalitat amb la Generalitat de Catalunya.

Atesa la seva proximitat els ens locals són els que naturalment tenen un major coneixement del territori, i conseqüentment una forta capacitat d'actuació sobre els i les joves.

Tanmateix, en l'àmbit municipal, les polítiques de joventut es veuen immerses en la paradoxa d'haver de treballar per atendre la globalitat de les necessitats del jovent (des de una perspectiva integral), però sense disposar dels recursos suficients per desenvolupar polítiques que operacionalitzin cabdalment aquesta perspectiva.

Degut a això, l'esfera política de l'àrea o regidoria de joventut ha de tenir un pes important en el consistori, atès que aquesta necessita la complicitat dels altres àmbits per desenvolupar les mesures amb caràcter integral i que, tal
com estableix el PNJCAT, li són constitutives.

Per això, l'èxit de les polítiques de joventut en l'àmbit local depèn, en una gran mesura, de la incorporació dins de l'estructura de l'Ajuntament del treball transversal i del full de ruta del àrea o regidoria de Joventut a la globalitat d'actuacions promogudes pel consistori.

 

<< anterior 

 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action