Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

11/12/2017 03:04:13

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

4a Part

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
4a part: Les línies estratègiques del Pla Jove
 
Les línies estratègiques del Pla Jove

Un cop feta la radiografia de l'estat del jovent de Sant Feliu, s'han marcat 6 línies estratègiques.

Aquests són els criteris polítics que la regidoria de Joventut ha marcat com a prioritaris i que volen donar resposta a les necessitats del jovent i als 7 reptes que planteja el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (veure pàgina 13). Un cop analitzades les dades estadístiques sobre el jovent de la ciutat (3.1 El jovent en xifres) i el diagnòstic de la realitat juvenil (3.2 La realitat del jovent segons els i les joves de Sant Feliu), s'han definit les línies mestres que han de regir el Pla Jove fins el 2016.

Les línies estratègiques marquen el full de ruta a seguir, pel Pla Jove, en els propers quatre anys. A continuació es presenten les línies estratègiques amb una descripció de cadascuna d'elles:

 

 1. L'autonomia dels joves: vincular la formació amb la recerca de feina i facilitar l'accés a l'habitatge. Aquesta línia estratègica vol donar resposta al repte 1 del PNJCat 2010-2020 (aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de les persones joves), al repte 2 del PNJCat 2010-2020 (aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de les persones joves), al repte 5 del PNJCat 2010-2020 (avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves), el repte 3 del PNJCat 2010-2020 (aconseguir l'èxit en transició domiciliària de les persones joves), a l'alt índex d'atur del jovent de la ciutat (analitzar en el punt 3.1 del Pla Jove) i en la dificultat d'accés a un habitatge per part del jovent de la ciutat (analitzat en el I Fòrum Jove, punt 3.2 del Pla jove). Amb aquesta línia estratègica es busca promoure la transició escola-treball, noves iniciatives de treball i de cooperació, joves emprenedors/es, iniciatives per aconseguir un habitatge digne, habitatge de protecció oficial per a joves, etc.

   

 2. Desenvolupar i fer el seguiment del Pla Jove de manera coordinada i participada. Aquesta línia estratègica vol donar resposta al repte 5 del PNJCat 2010-2020 (avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves) i a la voluntat política de l'equip de govern de treballar de manera transversal, coordinada i participada amb el jovent de la ciutat. Amb aquesta línia es busca promoure la coordinació tant interna (entre els diferents departaments de l'Ajuntament) com externa (entre els diferents col·lectius juvenils i l'Ajuntament)

   

 3. El jovent, la convivència a l'espai públic i la promoció dels hàbits saludables. Aquesta línia estratègica vol donar resposta al repte 4 del PNJCat 2010-2020 (promoure una vida saludable de les persones joves), al repte 7 del PNJCat 2010-2020 (avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col·lectiva), als resultats de l'apartat 3.1 del Pla Jove (el jovent de Sant Feliu en xifres) i a la voluntat política de l'equip de govern d'establir una línia estratègica d'acció, que, entre d'altres coses, busqui prevenir els possibles conflictes de convivència a l'espai públic. Amb aquesta línia estratègica es busca acostar les diferents cultures, seguir potenciant la relació entre diferents grups de joves, treballar sobre els espais identificats com a insegurs i la promoció d'hàbits saludables en relació a l'alcohol, les drogues i el sexe, etc.

   

 4. Difondre les iniciatives de les entitats juvenils i promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat. Aquesta línia estratègica vol donar resposta al repte 5 del PNJCat 2010-2020 (avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves), al repte 7 del PNJCat 2010-2020 (avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col·lectiva) i a la voluntat política de l'equip de govern de treballar de manera participada amb el jovent de la ciutat i donar suport a les iniciatives juvenils. Amb aquesta línia estratègica es busca promoure el teixit associatiu jove i les seves iniciatives, difusió de les activitats de les entitats, espais de trobada i participació juvenil, canals de comunicació amb l'ajuntament i els joves en els processos de participació ciutadana de la ciutat.

   

 5. Potenciar el Casal de Joves com a espai central del jovent de la ciutat. Aquesta línia estratègica vol donar resposta a la voluntat de l'equip de govern i del jovent de la ciutat (veure punt 3.2 anàlisi participada de la realitat juvenil de Sant Feliu) per impulsar el Casal de Joves com a espai central de les iniciatives juvenils de la ciutat. Amb aquesta línia estratègica es vol redefinir la imatge, el model de gestió, els usos, activitats i els espais del Casal de Joves.

   

 6. Promoure una oferta d'oci amplia i variada. Aquesta línia estratègica vol donar resposta al repte 6 del PNJCat 2010-2020 (universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors), de la voluntat del jovent de la ciutat per promoure una oferta d'oci cultural ampli i varitat (veure punt 3.2 anàlisi participada de la realitat juvenil de Sant Feliu). Amb aquesta línia estratègica es vol promoure l'oci nocturn, l'oferta d'oci de les entitats, la coordinació de les diferents iniciatives i la difusió efectiva de l'oferta d'oci.

 

<< anterior 

 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action