Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

17/12/2017 18:42:52

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

6.1

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
6a part: Pressupost i recursos humans per a l'execució del Pla Jove
 
6.1 Pressupost del Pla Jove, any 2012
 

El Pla Jove 2012-2016 de Sant Feliu de Llobregat s'ha de dotar d'uns recursos humans i pressupostaris necessaris per al seu bon funcionament.

Les actuacions del Pla Jove i el seu pressupost s'elaboraran anualment. La regidoria de Joventut vol fer aquesta planificació anual, amb l'objectiu que el Pla sigui realista i assumible.

6.1 Pressupost del Pla Jove, any 2012

A continuació es desglossa el pressupost del Pla Jove per a cada línia estratègica, actuació i departament/programa o servei municipal.

Línia estratègica 1
L'autonomia dels joves:
vincular la formació amb la recerca de feina i facilitar l'accés a l'habitatge
Actuació
Pressupost
1. Els programes formatius del departament de Promoció Econòmica
Per determinar, tot i que el departament de Promoció Econòmica destina 800.000 € als programes de formació i al Servei Local d'Ocupació 
2. Assessorament i dinamització del jovent, mitjançant: el Punt d'Informació Juvenil (PIJ) i el Punt d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària (PIDCES)
Forma part dels pressupost de contractació de l'acció 12
3. Espais tecnològics per a les iniciatives juvenils: el Punt TIC del Palau Falguera i a l'Aula Sant Feliu
0 €
4. Servei d'Ocupació Local
Per determinar, tot i que el departament de Promoció Econòmica destina 800.000 € als programes de formació i al Servei Local d'Ocupació
5. Catàleg municipal d'activitats educatives
38.979,92 €
6. Estudiar la possibilitat de desenvolupar el projecte de Catalunya Caixa "Viure i conviure" a Sant Feliu de Llobregat i seguir promovent l'habitatge jove mitjançant la borsa
36.000 €
Pressupost total línia 1
74.979,92 €
Línia estratègica  2
Desenvolupar i fer el seguiment del Pla Jove de manera coordinada i participada
Actuació
Pressupost
7. Sessió, tècnica de treball i seguiment del Pla Jove
200 €
8. Sessió, amb joves i entitats, de treball i seguiment del Pla Jove
350 €
Pressupost total línia 2
550 €
Línia estratègica 3.
La convivència a l'espai públic i la promoció dels hàbits saludables
Actuació
Pressupost
9. Servei d'informació i orientació a la dona (SIOD) i activitats per prevenir la violència de gènere
30.000 €
10. Pla de Sensibilització sobre convivència i cohesió social
Per determinar
11. Incorporar els joves amb discapacitat a les dinàmiques juvenils de la ciutat
0 €
12. Incorporar els joves amb risc d'exclusió social a les dinàmiques juvenils de la ciutat
0 €
13. Revisar l'Ordenança de Civisme
Per determinar
14. Tallers de promoció dels hàbits saludables i incorporar els joves a les campanyes, com: la setmana de la mobilitat, el dia internacional de la SIDA i altres
1.200 €
Pressupost total línia 3
31.200 €
Línia estratègica 4
L'autonomia dels joves:
vincular la formació amb la recerca de feina i facilitar l'accés a l'habitatge
Actuació
Pressupost
15. Les xarxes socials i el bloc de Joventut com a eines de difusió, comunicació i participació amb el jovent
0 €
16. Formació i assessorament del/s responsable/s de dinamitzar els espais virtuals municipals de joventut
0 €
17. Constitució de la Xarxa Jove
0 €
18. Incorporar la perspectiva juvenil en el disseny de les polítiques públiques participatives
0 €
19. La Xarxa jove a les Xarxes de barri de la ciutat
0 €
20. Vincular al jovent en les dinàmiques del Consell Solidari
0 €
21. Agenda 21 escolar en centres d'ensenyament secundari
20.075 €
Pressupost total línia 4
20.075 €
Línia estratègica 5
Potenciar el Casal de Joves com a espai central del jovent de la ciutat
Actuació
Pressupost
22. Instal·lar WiFi al Casal de Joves
1.500 € 
23. Millores del Casal de Joves
8.000 €
24. Ampliar o reubicar el Casal de Joves
El Pla d'Inversions Municipal (PIM) 2011-2015 preveu una inversió de 2 milions d'euros per ampliar o reubicar el Casal de Joves
25. Difondre les activitats del Casal a través de les xarxes socials i el bloc de Joventut com a eines de difusió, comunicació i participació amb el jovent
0 €
26. Concurs per dissenyar el logotip/marca del Casal
500 €
27. Els campionats del Casal
1.200 €
28. Els concerts i les Jams del Casal
2.200 €
29. Els tallers i cursos de les entitats de joves: guitarra, bateria
2.000 €
30. Diversificar l'oferta de tallers...danses, conversa i balls
1.500 €
31. El Casal de Joves espai de sensibilització, de la solidaritat i de l'esperit crític
0 €
32. El Club de feina al Casal de Joves
0 €
33. El Casal, espai d'informació juvenil: Punt d'Informació Juvenil (PIJ)
49.750 €
34. L'estiu al Casal
3.500 €
Pressupost total línia 5
70.150 €
Línia estratègica 6
Promoure una oferta d'oci amplia i variada
Actuació
Pressupost
35. Mou-te fent esport!
8.250 €
36. Projecte Joves Intèrprets
4.500 €
37. El cap de setmana...em quedo a Sant Feliu!
14.200 €
38. La Festa Major és jove
6.000 €
39. Cicle de Teatre Butaka Jove
6.000 €
40. Premi de Poesia Martí Dot
8.000 €
41. TransArt
2.000 €
Pressupost total línia 6
48.950.-€
 
Pressupost total del Pla Jove, any 2012
Línia estratègica
Pressupost
1. L'autonomia dels joves: vincular la formació amb la recerca de feina i facilitar l'accés a l'habitatge
74.979,92 €
2. Desenvolupar i fer el seguiment del Pla Jove de manera coordinada i participada
550 €
3. La convivència a l'espai públic i la promoció dels hàbits saludables
31.200 €
4. Difondre les iniciatives de les entitats juvenils i promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat
20.075 €
5. Potenciar el Casal de Joves com a espai central del jovent de la ciutat
70.150 €
6. Promoure una oferta d'oci amplia i variada
48.950 €
Pressupost total Pla Jove, any 2012
245.904,92 €

 

<< anterior 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action