Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

14/12/2017 18:12:32

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

3.1.1

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
3a part: L'anàlisi de la realitat juvenil de Sant Feliu
 
3.1 El jovent de Sant Feliu en xifres.
 

Evolució de la població jove de Sant Feliu de Llobregat.

La població de Sant Feliu en els últims 16 anys ha crescut en un 21,79 %. Tot i així, en aquest període de temps, el pes dels joves de 15 a 29 anys dins de l'estructura demogràfica ha experimentat una caiguda considerable. A l'any 2010 hi ha 3.119 joves menys dels que hi havia al 1996.

Gràfic 2. Evolució de la població jove i de la població total del municipi (percentatges)

Gràfic 2

En relació al total de la població, la juvenil ha caigut del 28% al 15,1% en els últims 15 anys.

Gràfic 3. Evolució del percentatge de joves en relació al total de la població del municipi.

Gràfic 3

A més, a l’any 1996 el municipi en comparació amb la comarca i el país, tenia una presència major dels joves (28,01% davant el 26,83 % i el 23,88 % respectivament); la qual cosa s’ha invertit fins al 2010 (16,02 % davant el 16,89 % i el 17,33 % respectivament).

Taula 3. Evolució dels joves i de la proporció de joves de 15 a 29 anys respecte el total de població. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya (dades absolutes i percentatges)

 
1996
2001
2010
 
Joves
% Joves
Joves
% Joves
Joves
% Joves
St. Feliu de Llob.
10.025
28,01
10.006
24,99
6.906
16,02
Baix Llobregat
172.603
26,83
164.024
23,67
134.825
16,89
Catalunya
1.454.489
23,88
1.380.599
21,77
1.301.838
17,33
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. IDESCAT.

La tendència a la baixa de la presència del jovent es va donar progressivament a tots els nivells territorials.

Relacionat amb això, es pot dir que com més grans són els joves, més presència numèrica i percentual tenen. Fins i tot això s'observa en els joves fins als 34 anys (veure taula 5).

A nivell municipal, comarcal i de Catalunya la proporció dels joves per franges d'edat 15-19, 20-24 i 25-29 es distribueixin de manera molt semblant.

Taula 4. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya, 2010 (dades absolutes i percentatges).

 
15-19 anys
20-24 anys
25-29 anys
 
 
Joves
% Joves
Joves
% Joves
Joves
% Joves
 
St. Feliu de Llob.
1.879
27,21
2.158
31,25
2.869
41,54
100,00
Baix Llobregat
37.012
27,45
42.119
31,24
55.694
41,31
100,00
Catalunya
342.687
26,32
405.040
31,11
554.111
42,56
100,00
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. IDESCAT.
Taula 5. Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe. Sant Feliu de Llobregat, 2010 (dades absolutes i percentatges).
Sant Feliu de Llobregat
Homes
Dones
Total
%
10-14
1.006
963
1.969
15,48
15-19
940
939
1.879
14,77
20-24
1.116
1.042
2.158
16,96
25-29
1.446
1.423
2.869
22,55
30-34
1.915
1.931
3.846
30,23
Total
6.423
6.298
12.721
100,00
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró continu de població. IDESCAT.

Quan s'observa però, la evolució històrica dels joves de Sant Feliu per franges d'edat en els últims 10 anys, es pot percebre, lleugerament, un canvi de la tendència ja que ha crescut la franja de 15 a 19 anys; mentre que ha caigut la de 20-24 i la de 25-29 anys.

Gràfic 4. Evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys per franges d'edat quinquennals. Sant Feliu de Llobregat (percentatges)

Gràfic 4
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. IDESCAT.

Gràfic 5. Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges d'edat quinquennals. Sant Feliu de Llobregat (percentatges)
Gràfic 5
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. IDESCAT
Tanmateix, encara no es contradiu el que s’ha esmentat abans: com més grans són els joves, més presència numèrica i percentual en tenen.

 

<< anterior 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action