Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

13/12/2017 19:45:02

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

3.1.3

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
3a part: L'anàlisi de la realitat juvenil de Sant Feliu
 
3.1 El jovent de Sant Feliu en xifres.
 

Origen de la població

Fins ara s'observa que si bé, per una banda, la població de Sant Feliu ha estat creixent en els últims 15 anys, per l'altra, el percentatge de joves de 15 a 29 anys dins d'aquesta població ha estat disminuint progressivament.

Aquest estudi de caràcter descriptiu no pretén indagar en les causes internes (pròpies de Sant Feliu) i externes que expliquen aquest fenomen. Tanmateix, al descriure l'origen de la població jove, es pot començar a entreveure i desentranyar possibles factors causals.

Al 2010, una cinquena part de la població jove de Sant Feliu havia nascut a l'estranger vers el 2,8% que havia nascut en l'Estat (fora de Catalunya).

Taula 6. Població jove de 15 a 29 anys segons lloc de naixement. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya, 2010 (dades absolutes i percentatges)

 
nascuts
a Catalunya
nascuts a la
resta de l'Estat
nascuts
a l'estranger
 
 
Joves
%
Joves
%
Joves
%
 
Sant Feliu de Llob.
5.348
77,44
196
2,84
1.362
19,72
100,00
Baix Llobregat
99.956
74,14
4.657
3,45
30.212
22,41
100,00
Catalunya
878.057
67,45
46.403
3,56
377.378
28,99
100,00
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró continu de població. IDESCAT.

Si bé la presència de joves nascuts a l'estranger és considerable, al contrastarla amb la població total nascuda a l'estranger (gràfic 7), es pot matisar al comparar-la amb la comarca i el país. Al municipi, el 19,7% ha nascut a l'estranger mentre que en el Baix Llobregat el percentatge és de 22,4% i a Catalunya 28,9%.

Gràfic 9. Població de Sant Feliu de Llobregat segons lloc de naixement, 2010 (percentatges).

Gràfic 9

Sant Feliu s'inscriu de manera moderada en una tendència marcada per l'aportació de la immigració estrangera jove (evidentment per motius laborals) en el "creixement" de la població jove total.

Ara bé, la influència que la immigració interna en comparació amb l'estrangera té sobre els joves de Sant Feliu, és molt moderada: el 2,8% vers el 19,7%, respectivament.

Al observar l'evolució històrica dels joves del municipi, es pot veure el creixement de la influència de la immigració estrangera davant la caiguda de la immigració interna i dels naixements i/o estància a Sant Feliu dels joves nascuts a Catalunya.

Taula 7. Evolució del percentatge de la població jove segons lloc de naixement. Sant Feliu de Llobregat.
 
1996
2001
2006
2010
Nascut a Catalunya
90,5%
91,1%
82,8%
77,4%
Nascut a la resta de l'Estat
7,9%
4,5%
5,2%
2,8%
Nascut a l'estranger
1,6%
4,4%
12%
19,7%
Total
100%
100%
100%
100%
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Idescat i de l'"d'Estudi demogràfic de Sant Feliu de Llobregat (juliol 2006)" (web municipal)

Per tant, es pot dir que la disminució (relativa i absoluta) de la població jove a Sant Feliu es veu acompanyada per una reconfiguració de la seva composició interna.

 

<< anterior 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action