Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

13/12/2017 08:27:48

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

3.1.5

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
3a part: L'anàlisi de la realitat juvenil de Sant Feliu
 
3.1 El jovent de Sant Feliu en xifres.
 

ATUR

La taxa d'atur registrada a l'agost de 2011 és a Espanya del 17,5%, a Catalunya, del 14,8%, al Baix Llobregat, del 15,2% i a Sant Feliu de Llobregat, del 14,8% (Observatori Comarcal del Baix Llobregat, setembre 2011).

Segons el sexe, es pot veure, que l'atur femení supera al dels homes en tots els àmbits territorials entre 3 i 5 punts .

Taula 12. Taxa d'atur registrat segons sexe. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat, Catalunya i Espanya, 2011 (percentatges).

Taxa d'atur registrat
 
Homes
Dones
Total
Sant Feliu de Llobregat
13,4%
16,5%
14,8%
Baix Llobregat
13,8%
16,9%
15,2%
Catalunya
13,7%
16,1%
14,8%
Espanya
15,4%
20,1%
17,5%
Font: Elaboració pròpia a partir de Publicació de l'informe mensual d'atur registrat d'agost de 2011 (Observatori comarcal del Baix Llobregat, 09/2011).
Existeix aquí una doble diferenciació. Per una banda, l'esmentada entre els homes i les dones, i per l'altra, entre Catalunya (incloent el municipi i la comarca) i Espanya on l'atur és més alt i la diferenciació per sexes és major.

En els darrers 4 anys, amb el començament de la crisi, la taxa d'atur registrat ha estat creixent progressivament.
Taula 13. Evolució de la taxa d'atur registrat mitjà (2008 a 2011) Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat, Catalunya i Espanya, 2011. (percentatges)
Taxa d'atur registrat mitjà
 
St. Feliu de Llob.
Baix Llobregat
Catalunya
Espanya
2008
9,3%
10,3%
10,8%
13,5%
2009
12,9%
13,2%
13%
15,7%
2010
14,5%
14,7%
14,5%
17,3%
2011 (fins al juny)
14,7%
15,3%
15,1%
18%
Font: Elaboració pròpia a partir de taxa d'atur a Sant Feliu de Llobregat i dades comparatives amb la comarca del Baix Llobregat, Catalunya i l'Estat espanyol (web municipal 09/2011).

En tots el àmbits territorials es veu un creixement constant de la mitjà anual de la taxa d'atur registrat. Cal destacar que a nivell estatal es dóna de manera més pronunciada.

A l'agost del 2011 l'atur registrat per edat, en tots els àmbits territorials, és menor quan més joves són els aturats

Taula 14. Atur registrat per edat. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat i Catalunya, 2011 (percentatges)
Taxa d'atur registrat
 
<25 anys
>44 anys
Sant Feliu de Llobregat
12,6%
17,7%
Baix Llobregat
13,8%
18,5%
Catalunya
12,9%
17,6%
Espanya
19,5%
-
Font: Elaboració pròpia a partir de Publicació de l'informe mensual d'atur registrat d'agost de 2011 (Observatori comarcal del Baix Llobregat, 09/2011).

Al 2011, sobre el total dels aturats: els joves menors de 25 anys representaven el 7,2%; els aturats entre 26 i 44 anys el 52,8%; i els majors de 44 el 39,9% (Observatori Comarcal del Baix Llobregat, 2011).

Al 2010, dels aturats al municipi, els joves de 16 a 29 anys de Sant Feliu representaven el 18,5%.

Taula 15. Aturats per edat. Sant Feliu de Llobregat, 2011.
 
16-24
25-34
35-44
44-54
55-64
16-29
Total
Total
259
830
887
680
651
615
3.307
%
7,8%
25,1%
26,8%
20,6%
19,7%
18,5%
100%
Font: Elaboració pròpia a partir de la Publicació de l’Anuari Comarcal de 2010 (observatori comarcal del Baix Llobregat, 09/2011) i IDESCAT (2011)

Arran dels inicis de la crisi, al voltant del 2008, es pot apreciar clarament un punt d'inflexió, a partir del qual l'atur jove creix fins al 2011. Aquest últim any, sembla estabilitzar-se amb índexs elevats d'atur jove.

De l'anàlisi de les dades sobre l'atur juvenil a Sant Feliu, es recomana treballar per reduir, aquesta situació d'alts índexs d'atur jove. En aquest sentit, des de l'equip redactor, es proposa que s'estableixi en el Pla Jove una línea estratègica que vinculi la formació amb la recerca de feina.

 

<< anterior 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action