Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

13/12/2017 21:53:48

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

3.1.6

Contingut de la pàgina

 
 
 març
2012
Pla Jove 2012-2016
 
 
 
3a part: L'anàlisi de la realitat juvenil de Sant Feliu
 
3.1 El jovent de Sant Feliu en xifres.
 

HABITATGE

Emancipació dels joves del municipi, la comarca i Catalunya

Durant el període 2000-2010 els habitatges iniciats de nova construcció a Sant Feliu de Llobregat, van estar majoritàriament vinculats a l'oferta privada, molt per sobre dels habitatges de protecció oficial.

Gràfic 15. Habitatges iniciats construïts de nova planta. Sant Feliu de Llobregat, 2000-2010.

Gràfic 15

En aquest sentit, fins a l'any 2006 hi va haver un domini de la projecció d'habitatges d'oferta privada. De tota manera, el màxim es va assolir al 2007 amb 438 projectes visats.

Des del 2006 al 2009 s'observa una tendència a la construcció d'habitatges de protecció oficial (més enllà dels 15 que es construeixen al 2001). Al 2008, juntament amb la davallada de l'oferta privada (cau de 498 al 2007 a 121 al 2008), es manté la major construcció d'habitatge protegit de tot el període (170 habitatges al 2007 i al 2008).

L'any 2010, l'habitatge protegit es deixa de construir absolutament i el privat cau al mínim de tot el període.

 

Servei Jove d'habitatge de Sant Feliu de Llobregat.²

Cal destacar l'esforç dut a terme des de l'any 2006 per part de l'administració en relació a la promoció de facilitats pel lloguer al jovent del municipi. Des del Servei Jove d'Habitatge de Sant Feliu de Llobregat s'ha estat executant el programa "Borsa d'Habitatge en Règim de Lloguer per a Joves"

De manera general, aquest servei funciona: com a de punt de trobada entre els propietaris d'habitatges i els joves que veuen en el lloguer la manera d'emancipar-se; com a punt d'informació i assessorament juvenil sobre l'adquisició d'una vivenda en termes generals (lloguer, compra, mercat lliure i protegit, ajuts, etc.); i com servei intermediari (ajudant a la resolució dels conflictes) entre les parts que intervenen en la relació arrendatària.

Des de la seva posada en marxa aquest és un servei cada cop més conegut i utilitzat pels joves i els propietaris de Sant Feliu. Això és deu a que, per una banda, un dels objectius que s'ha marcat el servei ha estat donar-se a conèixer i promocionar-se³ i, d'altra banda, a que la situació de crisi immobiliària encara vigent fa que molts propietaris posin les seves vivendes a lloguer en condicions assequibles.

 


² Aquest apartat està redactat a partir de les Memòries de Gestió de la BHJ de Sant Feliu de Llobregat: 2010 i 2011.

³ Mitjançant el Butlletí -diari municipal-, els cartells, la intervenció en programes de ràdio municipal, el repartiment de targetes en diferents espais, com el Casal de Joves, Centres Cívics, Serveis Socials, etc.; i així com apropar el servei a joves i a propietaris, a les associacions de veïns de la ciutat i al departament de Serveis Socials.

 

Gràfic 16 . Evolució de l'atenció als joves i als propietaris per part de la BHJ 2006-2011.
Gràfic 16

Entre altres coses, el servei tracta de relacionar els joves sol·licitants amb els pisos disponibles, tenint en compte la seva situació econòmica i les seves necessitats; en definitiva, busca una rendibilitat social coherent ciutadà/habitatge, adequant l'oferta a la demanda que es té en aquell moment.

Durant l'últim exercici (fins al novembre de 2011) les sol·licituds de pisos, a diferència de l'exercici anterior, ha crescut. Però, al ser una demanda amb inestabilitat laboral i pobre en recursos, dificulta la tasca de la borsa a l'hora d'assignar habitatge.

Tot i així, s'ha augmentat el número de pisos llogats (184) respecte a altres anys i, per tant, s'ha allotjat a més joves (126).

Com es pot veure el nombre de pisos llogats i la quantitat de joves allotjats a través d'aquest servei també ha estat pujant des de 2006.

Gràfic 17. Evolució dels pisos llogats i els joves allotjats mitjançant la BHJ, 2006- 2011.

Gràfic 17
Font: Elaboració a partir de les memòries de gestió del Servei Jove d'Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, 2010 i 2011.

La borsa busca que els preus dels lloguers siguin més baixos, adequant-los a les circumstàncies econòmiques que actualment es pateix en el país en general i més concretament en el sector dels joves.

A partir de la memòria de gestió del Servei Jove d'Habitatge (març 2011) al 2010, es pot descriure trets característics dels joves que s'apropen i utilitzen el servei.

Gràfic 18. Per edat dels sol·licitants, 2010.Per edat dels allotjats, 2010.

Gràfic 18
Font: Elaboració memòria de gestió del Servei Jove d'Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, 2010.

Dels joves sol·licitants, la majoria són dones d'uns 25-27 anys, amb una situació laboral estable i amb uns ingressos bruts mensuals de 900-1.200 €.

Tot i així, durant l'any 2010 continua la tendència a l'alça de sol·licitants amb treball eventual essent més les sol·licitants dones que els homes amb la excepció, com es pot veure, de la franja d'edat 31-35 anys.

En relació als joves allotjats, al 2010 a l'igual que al 2009, la majoria tenen una edat compresa entre els 31 i 35 anys. Tanmateix aquest any hi ha hagut més allotjats homes que dones a diferència de l'any anterior.

Com es pot apreciar a continuació, la majoria dels finalment allotjats gaudeixen d'una situació laboral estable i viu en parella, encara que existeix un percentatge elevat d'allotjats amb contractes eventuals i aturats (amb subsidi o sense) i que viuen sols, o bé, en família.

Gràfic 19. Joves allotjats mitjançant la BHJ segons ingressos, Sant Feliu de Llobregat, 2010.

Gràfic 19
Font: Elaboració a partir de la memòria de gestió del Servei Jove d'Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, 2010.

Taula 16. Tipus d'unitat i situació laboral dels sol·licitants i dels allotjats, 2010.

 
sol·licitants
allotjats
Parella
50%
54%
Sol/a
25%
18%
Amics
7%
6%
Família
14%
16%
Germans
1%
3%
Matrimoni
3%
3%
Total
100%
100%
 
sol·licitants
allotjats
Fixes
67,8%
64,2%
Eventuals
15,6%
23,6%
Estudiants
1,9%
1,9%
Aturats subsidis
3,4%
5,7%
Aturats no subsidi
3%
%
Autonoms
3,4%
3,7%
Altres
4,9%
0.9%
 
100%
100%
Font: Elaboració a partir de la memòria de gestió del Servei Jove d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, 2010.
Gràfic 20. Percetatge dels sol·licitants i dels allotjats segons els seus ingressos bruts, 2010.

Gràfic 20
Font: Elaboració a partir de la memòria de gestió del Servei Jove d'Habitatge de Sant Feliu de Llobregat, 2010.

Per obtenir una diagnosi acurada de l'estat de l'accés a l'habitatge per part del jovent a Sant Feliu, es considera necessari vincular l'anàlisi feta fins ara amb els resultats del I Fòrum Jove.

En aquest Fòrum, que es presentarà en el proper punt, els participants han fet un diagnòstic de la realitat juvenil de la ciutat i han identificat les necessitats del jovent alhora d'accedir a un habitatge.

 

<< anterior 

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram

Menú de contactes

 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat

Menú inferior central

Link to ObjectExecute action