Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/02/2018 04:14:19

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Equipaments
Administratius

Equipaments - Administratius

Identificació
Agència Tributària de Catalunya
Oficina Territorial a Sant Feliu de Llobregat

Serveis que s'ofereixen:

  • Servei d’assistència en l'elaboració d’autoliquidacions de tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya. Poden sol·licitar aquest servei d'atenció presencial, a través de cita prèvia, les persones contribuents o els seus familiars acreditats. El servei no s'ofereix a professionals que actuen en nom de terceres persones.
  • Presentació d’autoliquidacions relacionades amb els tributs que gestiona l’ATC.
  • Recepció i registre de documentació relacionada amb els tributs que gestiona l’ATC.
  • Atenció i informació als obligats tributaris sobre els expedients relatius als tributs que gestiona l’ATC.
  • Informació i assistència general i bàsica en relació amb els tributs que gestionen les diputacions, els ajuntaments i altres ens locals adherits a Tributs de Catalunya.
  • Informació en relació amb l’estat dels deutes que gestiona l’ATC en període voluntari i executiu.
  • Emissió de certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
  • Emissió de cartes i duplicats de pagament per a l’ingrés de deutes.

Les oficines territorials gestionen els expedients tributaris que són de la seva competència (tasques de comprovació i, si escau, liquidació, recursos de reposició, ajornaments/fraccionaments).

Situació
descandmap
Ra. PAHISSA 0034 (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
Link to ObjectExecute action