Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/02/2018 05:05:44

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Directori de Serveis
De l'A a la Z

Directori de Serveis - De l'A a la Z

Dades informatives
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
L’Oficina d’atenció ciutadana té com a objectiu facilitar l’accés de la ciutadania a l’Ajuntament.
 
Ofereix un servei integral d'atenció personalitzada a la ciutadania de primer nivell, per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.
 
Es gestionen de forma immediata i completa diversos tràmits senzills i s’inicien d’altres de més específics. 
 
Està integrada per un equip de persones polivalents formades específicament en l'atenció al públic i capacitades per atendre les diferents problemàtiques que tenen relació amb l'administració municipal.
 
Serveis que ofereix i canals d’accés:
 
Atenció presencial:
 • Informació general de serveis municipals, de la tramitació administrativa i de la ciutat.
 • Registre de documentació d’entrada.
 • Obertura d’expedients dels quals l’OAC té delegades la competència i requeriments de documentació quan cal.
 • Realització de processos sencers senzills (ocupacions de via pública, assabentats d’obres, cites prèvies, etc.).
 • Tràmits d’empadronament i lliurament de volants.
 • Expedició de certificats de signatura electrònica Idcat.
 • Certificats de bens immobles.
 • Cobraments de liquidacions  per passarel·la amb targeta bancària.
 • Suport puntual i orientació a la ciutadania en la tramitació electrònica a través dels ordinadors destinats al públic).
 • Recepció i canalització de queixes i suggeriments.
 • Orientació a la ciutadania de tràmits amb altres administracions.
 • Comunicació telemàtica dels canvis de domicilis a organismes oficials.
Atenció telefònica (línies i serveis):
 
93 685 80 01 o 010 (si es truca dins el terme municipal de Sant Feliu):
 • Informació general de serveis municipals, de la tramitació administrativa i de la ciutat.
 • Cites prèvies.
 • Recepció i canalització de queixes i suggeriments.
 • Atenció a consultes de l’estat de tramitació dels expedients.
 • Orientació a la ciutadania de tràmits amb altes administracions.

Els serveis oferts en aquestes línies també estan disponibles en el web municipal.

93 685 80 00 (centraleta).

900 666 685 Recepció i canalització d’avisos d’incidències en el manteniment de via pública.
 
Atenció telemàtica:

De dilluns a divendres, de 8 a 20 h, excepte en el mes d’agost i alguns dies puntuals coincidents amb èpoques de vacances, que és de 8 a 14h. 

(L’horari d’atenció a l’OAC els dies 27, 28 i 29 de desembre serà de 8 a 14 h).

Horari del registre d'entrada de documents: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h. 

936858001
936858019
Llocs on es realitza
iconrelCase.title
>
Galeria d'imatges
Link to ObjectExecute action