Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

15/12/2017 09:22:01

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Rebuig i matèria orgànica

Contingut de la pàgina

Serveis de recollida selectiva adreçats a la ciutadania

Recollida del rebuig i de la matèria orgànica

Contenidor gris-taronja del rebuig i de la matèria orgànica

Cal llençar el rebuig a la part gris del contenidor, i la matèria orgànica la part taronja.

En aquest contenidor, cal dipositar les deixalles sempre dins d'una bossa ben tancada.

 

Què és el rebuig?

Es tracta de les escombraries que ja no es poden reutilitzar ni reciclar: restes d'escombrar, bolquers i compreses, excrements d'animals, restes de ceràmica, burilles i cendres de cigarreta, etc.

 

I després, què se'n fa?

Es porta a una instal·lació anomenada Ecoparc de Barcelona, situada a la Zona Franca, on s'intenta aprofitar una part d'aquests materials barrejats, i el que no es pot aprofitar, es porta a un abocador controlat.

 

Què és la matèria orgànica?

Aquesta fracció dels residus està composada principalment per restes de menjar: espines i ossos, pa sec, peles de fruita, closques d'ou i marisc, verdures, altres restes vegetals, paper de cuina, etc.

Cubell d'orgànica facilitat per l'Ajuntament

L'Ajuntament facilita, a aquells ciutadans i ciutadanes que encara no en tinguin, un cubell marró per separar els residus orgànics a casa.

El podeu demanar posant-vos en contacte amb l’Oficina de Serveis Ambientals.

 

I després, què se'n fa?

Es porta a l'Ecoparc de Barcelona de la Zona Franca, on la matèria orgànica s'emmagatzema i, sota unes condicions determinades d'humitat i temperatura, es va transformant en compost, un adob vegetal que després es fa servir en jardineria i agricultura. També se n'obté biogas, un combustible que ens permet produir electricitat.

 

Quins contenidors podem fer servir?

- Els contenidors soterrats retolats com a rebuig i orgànica.
- Els contenidors bicompartimentats, és a dir, amb 2 compartiments diferenciats: una part de color gris destinada al rebuig, i una part de color taronja per la matèria orgànica. La tapa s'acciona amb un pedal.
 
Contenidor soterrat de rebuig i orgànica

Per tal de garantir la correcta recollida i evitar la barreja dels residus, els camions destinats a realitzar aquest servei també són bicompartimentats i, per tant, l'orgànica i el rebuig, tot i recollir-se simultàniament, s'aboquen en parts diferenciades del camió. La recollida es realitza els 365 dies de l'any, en jornada nocturna.

Eviteu per tots els mitjans dipositar-hi residus de la construcció, residus especials, fraccions metàl·liques, petits electrodomèstics, o mobles. Aquests residus reben un tractament especial, i per tant els heu de portar a la deixalleria.

Trobareu més informació sobre la recollida selectiva al web de l'Agència de Residus de Catalunya.
Link to ObjectExecute action