Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

19/01/2018 06:49:37

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Tots els tràmits

Seu electrònica

Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Catàleg de tràmits

Contingut de la pàgina

Dades informatives
Calculadora de quotes dels serveis amb tarifació social

Amb aquest tràmit podeu consultar les quotes dels serveis amb tarifació social de les Escoles Bressol, l'Escola Municipal de Música i els abonaments de la Piscina de l'Escorxador i l'Estadi municipal d'Atletisme que són d'aplicació en funció de la vostra situació familiar (capacitat econòmica i nombre de membres del nucli familiar)

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu.

Com es fa?

Per fer el càlcul ompliu les dades sol·licitades pel formulari i feu clic a "Següent"

A tenir en compte a l'hora d'omplir el formulari:

 • Que es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
 • Que, en el cas d'Escoles Bressols, Escola de Música i Estadi municipal d'Atletisme, els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 392 (base imponible general) i 405 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2016 de cadascun dels membres del nucli familiar (veure document d'exemple).
 • Que, en el cas dels abonaments de la Piscina de l'Escorxador, tota vegada que encara no es pot accedir automàticament a les dades fiscals corresponents a l'exercici 2016, els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 380 (base imponible general) i 395 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda de l'exercici 2015 de cadascun dels membres del nucli familiar.
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Càlcul quota Escola Bressoltramitar
Càlcul quota Escola Municipal de Músicatramitar
Càlcul quota piscinatramitar
Càlcul quota Estadi Municipal d'Atletismetramitar
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Link to ObjectExecute action