Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

23/02/2018 21:21:37

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Preinscripció a l'Escola Bressol

Tramitació necessària per realitzar la sol·licitud de plaça a les escoles bressol per al curs 2017-2018.

Com es fa?

Per Internet: (cal estar empadronat)

Amb usuari i paraula de pas: Per obtenir usuari i contrasenya cal emplenar aquest formulari i, amb còpia del DNI/NIE, lliurar-lo abans de fer la preinscripció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1) o a Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1) o a les escoles bressol el dia de portes obertes.

Amb Certificat electrònic: Cal disposar d'un identificador electrònic admès per l'Agència Catalana de Certificació (CatCert): DNI electrònic, idCat o certificats emesos per la Fàbrica Nacinal de Moneda y Timbre.

Presencialment:

 • S'ha de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per la qual cosa s'ha de sol·licitar cita prèvia, a partir del dia 24 d'abril i fins al 12 de maig mitjançant el tràmit en línia que es pot trobar en aquesta pàgina o trucant als telèfons 936 858 001 o 936 858 002.
Qui ho pot demanar?

El pare, mare, tutor o tutora de l'infant.

Quan es pot fer?

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig, fins a les 14 h

Documentació que cal

Si s’opta per fer la tramitació per Internet i no es disposa de DNI electrònic, certificat idCat o de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cal emplenar aquest formulari per acreditar el DNI/NIE i lliurar-lo abans de fer la preinscripció a:

Si es fa el tràmit per Internet caldrà aportar, si s’escau, la documentació que acrediti, a efectes de barem: discapacitat i malaltia crònica. La resta de dades es consultaran automàticament per part de l’Ajuntament, amb el consentiment de qui ho sol·liciti.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

Si s'opta per la tramitació presencial:

 • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.
 • La documentació necessària que acrediti qualsevol dels criteris de prioritat i complementaris
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Sol·licitud de cita prèvia preinscripció Escoles Bressol
Consulta i/o anul·lació de la sol·licitud de cita prèvia per a la preinscripció a Escola Bressol
Preinscripció escoles bressol curs 2017-2018Amb autenticació
Preinscripció escoles bressol curs 2017-2018
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action