Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/09/2017 22:46:15

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Tots els tràmits

Seu electrònica

Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Catàleg de tràmits

Contingut de la pàgina

Dades informatives
Preinscripció a l'Escola Bressol

Tramitació necessària per realitzar la sol·licitud de plaça a les escoles bressol per al curs 2017-2018.

Com es fa?

Per Internet: (cal estar empadronat)

Amb usuari i paraula de pas: Per obtenir usuari i contrasenya cal emplenar aquest formulari i, amb còpia del DNI/NIE, lliurar-lo abans de fer la preinscripció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1) o a Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1) o a les escoles bressol el dia de portes obertes.

Amb Certificat electrònic: Cal disposar d'un identificador electrònic admès per l'Agència Catalana de Certificació (CatCert): DNI electrònic, idCat o certificats emesos per la Fàbrica Nacinal de Moneda y Timbre.

Presencialment:

 • S'ha de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per la qual cosa s'ha de sol·licitar cita prèvia, a partir del dia 24 d'abril i fins al 12 de maig mitjançant el tràmit en línia que es pot trobar en aquesta pàgina o trucant als telèfons 936 858 001 o 936 858 002.
Qui ho pot demanar?

El pare, mare, tutor o tutora de l'infant.

Quan es pot fer?

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig, fins a les 14 h

Documentació que cal

Si s’opta per fer la tramitació per Internet i no es disposa de DNI electrònic, certificat idCat o de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cal emplenar aquest formulari per acreditar el DNI/NIE i lliurar-lo abans de fer la preinscripció a:

Si es fa el tràmit per Internet caldrà aportar, si s’escau, la documentació que acrediti, a efectes de barem: discapacitat i malaltia crònica. La resta de dades es consultaran automàticament per part de l’Ajuntament, amb el consentiment de qui ho sol·liciti.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

Si s'opta per la tramitació presencial:

 • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna.
 • La documentació necessària que acrediti qualsevol dels criteris de prioritat i complementaris
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Sol·licitud de cita prèvia preinscripció Escoles Bressol
Consulta i/o anul·lació de la sol·licitud de cita prèvia per a la preinscripció a Escola Bressol
Preinscripció escoles bressol curs 2017-2018Amb autenticació
Preinscripció escoles bressol curs 2017-2018
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action