Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/01/2018 10:08:09

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Fraccionament o ajornament de deutes tributaris

És un ajornament del pagament dels deutes tributaris que té una persona física o una entitat jurídica amb l'Ajuntament i que es pot fer en un termini (ajornament) o en diferents terminis (fraccionament), marcant les quantitats en cada termini. Aquest ajornament també inclou el pagament d'uns interessos.

Com es fa?

Per Internet:

 • Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Per correu postal o presencialment:

 • Presentant la instància de sol·licitud omplerta i signada amb la documentació requerida, o enviar-la per correu postal, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

En tots els casos s'exigirà la constitució d'un dipòsit previ del 50% del total de la quota per tal de garantir el pagament de la taxa.

El 50% restant s'abonarà durant els tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud. Quan aquest pagament s'efectuï fora d'aquest termini s'aplicarà el que estableix el reglament de recaptació.

Qui ho pot demanar?

Totes les persones contribuents que tinguin liquidacions pendents amb l'Ajuntament .

Aquestes liquidacions són per llicències, liquidacions per plusvàlues, permisos, revisions, controls i inspeccions d'activitats.

Totes les altres liquidacions de deutes tributaris es gestionen a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona previ informe d'un treballador/a social.

 

Documentació que cal
 • Imprès de sol·licitud (només en la tramitació presencial). Ha d'incloure, a més de les dades personals, motius i terminis de pagament).
 • Aval bancari que pugui garantir el deute, els interessos i el 25% dels dos conceptes
Tramitació en línia
TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Fraccionament o ajornament de deutes bancarisAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action