Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/01/2018 09:58:58

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Modificació de dades de domiciliació bancària en rebuts de pagament

Si es detecta una errada en l'adreça que apareix en un document de pagament que s'ha rebut en el domicili, e pot sol·licitar la seva rectificació.

Com es fa?

Cal que emplenar l’imprès corresponent i adjuntar la documentació justificativa.

Aquesta petició ha de realitzar-se en persona o per correu, ja que ha de quedar acreditada la condició d’interessat d’aquell que sol·licita la rectificació de dades. Si la rectificació sol·licitada no es pogués realitzar, l’ORGT comunicarà a l’interessat les causes que ho han impossibilitat.

Qui ho pot demanar?

Ho pot sol·licitar qualsevol persona jurídica o física que necessiti modificar les seves dades bancàries en rebuts de pagament o la persona representant.

Documentació que cal
 • Imprès de correcció de dades.
 • Fotocòpia del NIF o DNI de la persona sol·licitant.
 • En cas de persones jurídiques la persona representant legal de l'entitat haurà d'acreditar la seva representació amb el seu DNI (original en cas presencial o fotocòpia si ho envia per correu) i haurà de presentar el CIF de l'empresa on figuri la nova adreça fiscal (comunicada a l'AEAT).
   
Altra informació d'interès

 

 

 

Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action