Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/02/2018 20:50:21

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Directori de Serveis
Oficines d'atenció i informació

Directori de Serveis - Oficines d'atenció i informació

Dades informatives
Oficina econòmica municipal

L'Oficina Econòmica elabora, i fa el control de l’execució i necessitats del pressupost municipal. Pel que fa als ingressos tramita els expedients d’aprovació i/o modificació de les ordenances d’impostos, taxes i preus públics i s’encarrega també de la seva aplicació generant les liquidacions derivades dels acords adoptats per la Corporació.

També s’encarrega del control i seguiment del finançament de les inversions ja sigui de les aportacions d’altres administracions com els recursos que provenen de l’endeutament. Pel que fa a despeses centralitzen el registre de factures de l’Ajuntament així com l’establiment de les dates de previsió de les esmentades factures.

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores

936858000
Llocs on es realitza
iconrelCase.title
>
Link to ObjectExecute action