Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

21/04/2018 10:01:41

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Calendari de preinscripció i matrícula Curs 2017-2018

Preinscripció

Calendari de preinscripció i matrícula Curs 2017-2018 en PDF (377,18 KB)

Es farà del 7 al 14 de juny presencialment a la secretaria de l’Escola de Música (c/ Falguera, 6).

Caldrà sol·licitar cita prèvia, del 29 de maig al 13 de juny, a través dels canals següents:

En el moment de la preinscripció presencial caldrà aportar la documentació següent:

 • DNI de la persona que farà la preinscripció.
 • Si la persona que fa la preinscripció no és el/la mateix/a alumne/a (en el cas de ser major d’edat) o el pare, mare o tutor/a de l’infant a matricular, caldrà l’autorització d’aquests.
 • Documentació que acrediti qualsevol dels criteris de prioritat i complementaris (consulteu l’apartat de criteris).
 • Les dades sobre germans/es matriculats/des al centre i residència al municipi es consultaran automàticament per part de l’Ajuntament, amb el consentiment de qui ho sol·liciti.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

Publicació de les llistes baremades: 21 de juny a les cartelleres de l’Escola Municipal de Música. Palau Falguera (c/ Falguera, 6).

Període de reclamacions: 22 i 23 de juny.

Publicació de les llistes definitives: 27 de juny a les cartelleres de l’Escola Municipal de Música. Palau Falguera (c/ Falguera, 6).

 

Matrícula

Es podrà formalitzar a través de les vies següents:

 • Per Internet: del 28 de juny al 7 de juliol, a través de l’aparta www.santfeliu.cat/matriculamusica amb el codi lliurat en el moment de la preinscripció.
 • Presencialment a l’Escola Municipal de Música: del 28 de juny al 7 de juliol.

Documentació a aportar:

 

Criteris de prioritat i barem

 • Existència de germans o germanes escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.
 • Si el domicili de l’alumne o alumna és a Sant Feliu de Llobregat: 30 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar, quan el pare, mare, el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la Renda Mínima d’Inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o alumna, el pare, la mare, germans o germanes: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Malaltia crònica de l’alumne o alumna (inclosa la celiaquia) que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

 

Quotes

Durant el curs 2017-2018, es continua aplicant la tarifació social per determinar les quotes dels serveis de l’Escola Municipal de Música amb l’objectiu de facilitar a tothom l’accés a l’ensenyament musical en igualtat d’oportunitats, amb independència dels seus ingressos. Així, els preus de l’oferta educativa bàsica de l’Escola es fixen segons la capacitat econòmica i el nombre de membres del nucli familiar.

Podeu conèixer la proposta de preus dels diferents serveis educatius a l'espai següent.

En aquest espai també trobareu un simulador de quotes per conèixer quins preus, en el cas de serveis educatius amb tarifació, us resultarien d’aplicació en funció de la vostra situació familiar.

 

Link to ObjectExecute action