Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

26/04/2018 23:05:40

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a Oficial Primera Electricista, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 Presentació de sol·licituds fins a 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a Oficial Primera Electricista, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a tècnic/a de Consolidació Empresarial, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Presentació de sol·licituds fins a 10 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria al BOP.

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a Tècnic/a de Consolidació Empresarial, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a dinamitzador/a digital, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Publicació al BOP: 18 d'abril de 2018

Publicació al DOGC: 16 d'abril de 2018

Presentació de sol·licituds fins a 10 dies naturals a comptar des de l'última de les publicacions de la convocatòria al BOP i al DOGC

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a dinamitzador/a digital, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
123456
Link to ObjectExecute action