Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2024 19:25:19

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat

Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden ser permanents, o de temporada. Estan Inclosos en el catàleg que s'incorpora a l'annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (REPAR), aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, que poden estar subjectes al règim de comunicació prèvia.

Estan sotmesos al règim de comunicació prèvia  de modificació no substancial d’un establiment i d’un espectacle o activitat, els casos següents:

  • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
  • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I.

En el cas dels establiments oberts al públic previstos al punt anterior, el titular d'aquests ha de presentar prèviament a la data prevista de la seva obertura una comunicació a l'òrgan administratiu competent.

Si s'escau, cal tramitar prèviament la sol·licitud d'informe previ d'incendis

En cas de que s'hagin d'executar obres a l'establiment, la sol·licitud de llicència d’obres majors, menors o comunicació prèvia d'obres s'haurà de tramitar amb caràcter previ a la sol·licitud d'aquest tràmit.

Com es fa?

  • Mitjançant el tràmit electrònic que trobareu en aquesta mateixa pàgina, aportant la documentació i les dades que s'indiquen més avall.
  • La liquidació de la taxa se us enviarà per notificació electrònica a l'adreça que indiqueu en la comunicació prèvia.

Documentació que cal

  • Declaració d’assegurança a nom del titular de l’establiment que compleixi l’establert per la Llei 11/2009 sobre responsabilitat civil. 
  • Declaració responsable del fet que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts pel Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (REPAR)

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentComunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitattramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior