Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2024 19:36:36

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis durant la tramitació d'obres o d'activitats

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar preceptivament  amb anterioritat  o durant la tramitació de la llicència d'obres o de la comunicació prèvia o llicència d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquestes estiguin incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, i una vegada executades les mesures corresponents, caldrà realitzar l’acta de comprovació en matèria d’incendis.

Com es fa?

En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. 

Quan es pot fer?

Es pot presentar en qualsevol moment, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat o de les obres.

Documentació que cal

  • Portada de la documentació tècnica - formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
  • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis 
  • En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Termini de resolució

L'Administració té l'obligació d'emetre l'informe de prevenció en el termini de dos mesos, a partir de la data d'entrada de la Sol·licitud d'informe al Registre de la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis.

Sentit del silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que aquest és favorable

Preus

Segons allò establert a l'Ordenança fiscal número 9: Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i ciutadanes i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Altra informació d'interès

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, 

No caldrà realitzar novament aquest tràmit en els següents supòsits:

  • Si ja s'ha obtingut prèviament l'informe.
  • En el cas de canvi de titularitat.
  • Si no hi ha modificacions significatives respecte d'un informe previ d'incendis ja obtingut.
Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentSol·licitud informe previ en matèria d'incendisAmb autenticaciótramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior