Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/09/2021 17:03:17

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Activitats amb risc d'incendi forestal entre el 15 de març i el 15 d'octubre

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, està totalment prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat,en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de La Generalitat de Catalunya pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Com es fa?

El formulari de sol·licitud cal adreçar-lo a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

A la sol·licitud cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Qui ho pot demanar?

Les persones, majors d'edat, que durant aquest període tinguin la necessitat de realitzar determinats treballs i activitats que suposin un risc d'incendi forestal poden sol·licitar aquesta autorització extraordinària.

Quan es pot fer?

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Documentació que cal

Suport

Normativa aplicable:

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (2022  núm. DOGC publicat el 10/03/1995).

RESOLUCIÓ AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals   (6066  núm. DOGC  publicat el 14/02/2012).

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (3829  núm. DOGC  publicat el 24/02/2003).

Altra informació d'interès

En l’autorització consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que l’autorització queda anul·lada i no es pot dur a terme l’activitat.

Salta a la part superior