Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/09/2021 16:37:05

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Al·legacions i recursos contra denúncies o sancions en matèria de trànsit

Aquest tràmit permet manifestar la disconformitat contra una sanció o denúncia imposada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en matèria de trànsit, mitjançant la presentació d'un escrit i aportant els documents justificatius que calguin.

 • Si el tràmit es realitza durant els primers quinze dies següents a l’endemà de la notificació de la denúncia es considera al·legacions.
 • Si ja s’ha rebut la notificació de la imposició de la sanció (s’hagin fet o no al·legacions) o s’ha pagat voluntàriament la multa, es considera un recurs de reposició.

Com es fa?

Per Internet:

 • Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital DNI electrònicidCAT, certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). La documentació ha de ser en formats de: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice,  Adobe Acrobat PDF, imatges en BMP, JPG, PNG, GIF.

Per correu postal o presencialment:

 • Enviant per correu l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui o presentar-la personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jurídica (a través del seu representant) o física, a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció.

Identificació del conductor o de la conductora:

En cas que la persona denunciada no sigui la que ha comès la infracció, o si la titularitat del vehicle correspon a una empresa, és preceptiu facilitar les dades identificatives (nom, cognoms, DNI i domicili) de la persona que conduïa en el moment de produir-se la infracció de trànsit.

Quan es pot fer?

 • Les al·legacions en el termini de quinze dies des de l’endemà de la notificació de la denúncia
 • El recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació de la desestimació de les al·legacions, de la imposició de la sanció o de l’abonament voluntari de la multa amb bonificació.

Documentació que cal

Per a les al·legacions:

 • Imprès de sol·licitud (només en el cas de la tramitació presencial).
 • Fotocòpia de la denúncia.
 • Tota aquella documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna com aportació de proves que l’eximeixen de responsabilitat.

Per al recurs:

 • Imprès de sol·licitud (només en la tramitació presencial).
 • Còpia de la notificació de la sanció efectuada per l’Organisme de Gestió Tributària.
 • Tota aquella documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna com aportació de proves que l’eximeixen de responsabilitat.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentAl·legacions contra denúncies en matèria de trànsitAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentRecursos contra sancions en matèria de trànsitAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior