Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

20/02/2018 22:05:08

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives
Ajuts econòmics per a activitats d'estiu

Rescat Social

És la sol·licitud d'un ajut econòmic de suport a les famílies, amb infants a càrrec, per a la participació dels infants a les següents activitats d’estiu impulsades o amb la col·laboració de l'Ajuntament:

 • Servei de juliol de les Escoles Bressol municipals (per a infants que hagin assitit durant el curs)
 • Casals d'estiu
 • Campus esportius
 • Casal del Complex Municipal de Piscines
Com es fa?

Realitzant el tràmit corresponent a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Famílies empadronades a Sant Feliu de Llobregat, amb infants fins a 16 anys, inscrits en alguna de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o amb la seva col·laboració, que compleixin els requisits econòmics següents: 

 • Famílies de 2 membres: 2 vegades l'IRSC* = 15.935,36 € anuals
 • Famílies de 3 membres: 2,5 vegades l'IRSC* = 19.919,20 € anuals
 • Famílies de 4 membres: 3 vegades l'IRSC* = 23.903,04 € anuals
 • Famílies de 5 o més membres: 3,5 vegades l'IRSC* = 27.886,88 € anuals

* IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

En cas de separació o divorci, aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare com la mare o tutors/es legals de l’infant sempre i quan no dupliquin la sol·licitud en les mateixes dates de l’activitat, i compleixin els requisits de les bases.

Quan es pot fer?

Termini del 2 al 19 de maig de 2017 

Documentació que cal
Altra informació d'interès

Els pagaments dels ajuts s’efectuaran directament a l’entitat organitzadora

* Nucli familiar:

Es consideren membres computables el pare i la mare de l’infant, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud. En cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb la persona sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

Al voltant de la tramitació electrònica

Nota informativa sobre els tràmits que es fan per Internet que requereixen d'identificació i signatura electrònica per part de la persona interessada:

Actualment, aquesta identificació i signatura es pot realitzar de diferents maneres:

 • Amb un certificat digital reconegut o qualificat (és a dir, DNI electrònic, idCAT, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.). En el moment de signar, apareixerà un missatge per baixar i instal.lar l'aplicació SFLClient que permet fer signatures electròniques amb qualsevol navegador modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge o IE) que funcioni sobre un sistema operatiu d'escriptori (Windows, Linux o MacOS):
  • En Windows es pot signar amb qualsevol certificat que es trobi al magatzem de certificats de Windows.
  • En MacOS i Linux només és possible signar amb certificats PKCS12 (.pfx o p12).
  • SFLClient no funciona en els sistemes operatius mòbils com Android o iOS. En aquest cas, pots fer servir IDCat/Mòbil.
  • SFLClient no és accessible en els sistemes de lectores de pantalla de persones invidents. En aquest cas, pots fer servir el sistema VALid.
 • Amb IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al teu telèfon mòbil. Et pots donar d'alta a IDCat/Mòbil telemàticament, sense haver de personar-te en una oficina de registre. Per obtenir l'IDCat/Mòbil consulta aquesta adreça: www.idcatmobil.cat
Llocs on es pot realitzar presencialment
Link to ObjectExecute action